Ayurveda

Ayurveda

Ayurveda betyder vetenskapen om livet. Det är ett medicinskt system som har praktiserats i Indien oavbrutet i flera tusen år. Även idag baseras ayurveda på texter som är flera tusen år gamla men ny forskning utvecklar kunskapen hela tiden. I Indien finns ayurvediska läkarutbildningar, ayurvediska sjukhus och företag som tillverkar och utvecklar nya ayurvediska mediciner. Den ayurvediska medicinen är en integrerad del av den offentliga vården i Indien.

Stor vikt läggs vid att förebygga sjukdomar och ayurveda försöker sprida kunskap om en hälsosam livsstil och en bra kost.

Fyra balanser

Definitionen på hälsa inom ayurveda räknar upp fyra kroppsliga balanser. Först är det balans inom det vi i ayurveda kallar doshorna (de är tre och kallas vata, pitta och kapha). Doshorna är de funktioner som skapar hälsa vid balans och sjukdom vid obalans. Balans nummer två är matsmältningen och ämnesomsättningen. Matsmältningen och ämnesomsättningen är ett viktigt kapitel inom ayurveda.

Den tredje balansen är att kroppens vävnader. Här talar om man om kroppens näringsbehov, hur man håller alla kroppens olika celltyper starka och får ett väl fungerande immunförsvar. Den fjärde balansen är kroppens avlägsnande av slaggprodukter. Kroppens vävnader behöver hålla sig rena för att fungera. Den ayurvediska medicinen har många och avancerade metoder att rena kroppens vävnader.

För vem passar ayurveda

Den ayurvediska medicinen är ett fullständigt medicinskt system där man behandlar alla sorters sjukdomar. Det är framför sjukdomar där kost och livsstil är viktiga som ayurveda behandlar med stor framgång.

Bland mina patienter i Sverige ser jag många som har mag- och tarmsjukdomar, stressrelaterade besvär, sömnstörningar, tinnitus, reumatiska sjukdomar, hudsjukdomar och smärtrelaterade besvär.

Anpassat efter individen

För att svara på frågan ”är det här nyttigt?” behöver man i ayurveda fråga tre motfrågor. Vem gäller det? Hur mår personen? Vilken årstid är det?

Det är viktigt att individualisera de råd man ger för att förebygga sjukdomar. Till att börja med har man ett system med olika kroppstyper. Det är en hjälp för att ge råd anpassade till individen. Att känna till sin kroppstyp är ett första steg för att lära känna sin kropp, en hjälp att bli mer medveten om hur den egna kroppen fungerar och vad den behöver för att må bra. Med hjälp av kroppstyperna ger ayurveda anpassade livsstilsråd. Förutom kroppstyp kan även ålder och kön samt hur ens livsstil ser ut idag påverka vilka råd man ger.

Metoderna för att behandla en sjukdom är också individuella. Valet av örtpreparat och behandlingar anpassas efter hur sjukdomen uttrycker sig hos just den här patienten. Varje sjukdom har också sin speciella diet och livsstilanpassning, som är en viktig del av behandlingen.

Årstiderna och klimatet påverkar vår hälsa och ayurveda föreskriver att man anpassar sin kost och livsstil för att undvika årstidsbundna sjukdomar.

Förebygga, bota

Det bästa är att förebygga sjukdomar. Det näst bästa är att behandla sjukdomar i ett så tidigt stadium som möjligt. Rätt kost, motion, avslappning och en hälsosam livsstil, allt anpassat efter den egna kroppens behov är vad ayurveda lär ut.

Även vid sjukdom är det viktigt att titta på kost och livsstil. De mediciner man använder inom ayurveda är för det mesta örtbaserade. Ayurvediska behandlingar syftar till att rena kroppens vävnader och att återställa kroppens näringsbalans efter sjukdom.

Hela människan

Definitionen på vad hälsa är räknar upp fyra kroppsliga balanser och det är framför allt den kroppsliga hälsan som är ayurvedas styrka. Samma definition nämner också de fem sinnena, medvetandet och själen. För att man ska räknas som helt frisk måste hela människan må bra, inte bara kroppen och dess funktioner.

Det finns ingen sjukdom som är bara kroppslig, det finns ingen sjukdom som är bara mental. Både vid hälsa och vid sjukdom måste man beakta hela människan.

Ayurveda och yoga

Ayurveda och yoga beskrivs ofta som navet och ekrarna på samma hjul. De kommer från samma tradition i Indien. Man beskriver människan på samma sätt men man har olika perspektiv när man arbetar. Ayurveda ägnar mer uppmärksamhet åt kroppen och de fem sinnena medan yogan har väldigt stor kunskap om sinnet, mentala funktioner och psykologi. Bäst är när ayurveda och yoga får arbeta tillsammans.