Kristofer

www.ganges.se drivs av Kristofer Edlund

Min utbildning

Jag studerade i Indien från 1991 till 2003. När jag kom till Indien 1991 träffade jag Dr. Robert Svoboda från USA  som läst Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (B.A.M.S.) i Indien redan på 80-talet. Mig veterligen är jag den andre västerlänningen eftersom honom som fått denna utbildning. Examen ger mig titeln Ayurvedacharya eller B.A.M.S., vilket är en läkarexamen i ayurvedisk medicin.

B.A.M.S.- utbildningen är fem och ett halvt år lång och jag studerade vid Sampurnananda Sanskrit University i Varanasi, Indien. Jag fick min examen 2002. B.A.M.S. och en möjlighet att registrera mig som läkare i Indien. Kursen är byggd efter samma mönster som den skolmedicinska läkarutbildningen, med samma grunder i anatomi och fysiologi, men man läser om ayurvediska diagnoser, mediciner och behandlingar. Utbildningen innefattar både praktik och studier av de ayurvediska originaltexterna. Man läser  också sanskrit samt genomgår ett års praktik vid olika sjukhus och mottagningar.

Varför Ayurvedisk medicin?

Egna hälsoproblem fick mig att botanisera inom utbudet av alternativmedicin i Sverige och på det viset kom jag i kontakt med ayurveda. Redan när jag gick på gymnasiet skickade jag mina första ansökningar till ayurvediska college i Indien. Mitt eget sökande efter hälsa och min fasta övertygelse att man kan skapa sin egen hälsa har sporrat och inspirerat mig att resa till Indien för att studera. Inspirationen drev mig att bli kvar i tolv år även de gånger jag drabbades av motgångar. Jag har ett intresse för hälsofrågor från alla vinklar, både konventionella och alternativa metoder. I Indien väcktes ett intresse för sanskrit och den kunskapstradition och filosofi som ayurveda är en del av. Idag arbetar jag ofta tillsammans med yogalärare, eftersom ayurveda och yoga delar samma tradition och fungerar väldigt bra som komplement till varandra.

Det tog mig nära 5.5 år av lobbyarbete i Indien innan jag fick gå den ayurvediska läkarutbildningen. Under mitt lobbyarbete träffade jag indiska politiker och besökte lokala-, delstats- samt federala indiska myndigheter samtidigt som jag läste språket hindi (språket på den ayurvediska utbildningen var hindi). Jag lärde mig mycket om det indiska samhället under de här åren och jag fick många viktiga kontakter i Indien som jag har mycket nytta av än idag. De erfarenheter av kulturella skillnader mellan Sverige och Indien som jag har med mig från den här perioden är jag tacksam för.

Jag jobbar nu med ayurvedisk medicin  i Sverige och förutom föredrag och kurser i ämnet ger jag också personliga hälsokonsultationer. Har du hälsoproblem du vill diskutera, om du vill veta mer om din egen kroppspersonlighet och hur du kan använda ayurveda i förebyggande syfte är du välkommen att kontakta mig.

Min idé är att kunna arbeta med patienter som hälsoorådgivare, att få arbeta med att sprida kunskaper om och i ayurvedisk medicin till allmänheten och även till alternativa och konventionella hälsoarbetare. Ayurveda är ett gammalt och väl beprövat system och det finns all anledning till att den svenska vården ska  samarbeta med ayurvedisk medicin precis som man gör i Indien.  Jag besöker ofta Indien för att studera vidare med traditionella ayurvediska läkare, men även när jag är i Indien finns det alltid möjlighet att nå mig via e-post.

Telefon   0730-922424

Epost   kristofer@ganges.se